Пропозиції з оренди


ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

HTML Річний звіт емітента за 2015 рік

Adobe PDF Оголошення 18.04.2019

HTML Особлива інформація

HTML Особлива інформація

Microsoft Word Повідомлення про загальні збори

Microsoft Word Особлива iнформацiя

Microsoft Word Особлива iнформацiя

Adobe PDF Аудит висновок

Adobe PDF Положення про наглядову раду 2016

Adobe PDF Положення про генерального директора

Adobe PDF Положення про загальні збори

Adobe PDF Протокол 22 заг.збор.

Adobe PDF Протокол №21(1)

Изображение Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Аналітприлад

Adobe PDF Статут вересень 2016

Adobe PDF Звіт про фінансові результати

Adobe PDF Звіт про рух грошових коштів

Adobe PDF Звіт про власний капітал

Adobe PDF Аналітприлад Ф1 2016

Microsoft Word Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Microsoft Word Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Adobe PDF ПРОТОКОЛ річних загальних зборів акціонерів ПАТ "КЗ"АНАЛІТПРИЛАД"

Adobe PDF Протокол загальних зборів 26.04.17

Adobe PDF ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року

Microsoft Word Повідомлення про виникнення особливої інформації 06.06.2017

Adobe PDF Особлива інформація 13 липня 2017

Microsoft Word Повідомлення про виникнення особливої інформації

Adobe PDF Повідомлення про виникнення особливої інформації

Microsoft Word Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Adobe PDF Проведение Годового общего собрания акционеров

Adobe PDF Повідомлення про виникнення особливої інформації

Adobe PDF Повідомлення про виникнення особливої інформації

Adobe PDF Повдомлення про акцї Аналитприбор

Файл Річна фінансова звітність ПАТ КЗ Аналіприлад за 2017

Adobe PDF Ф1. Баланс 2018 р.

Adobe PDF Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2018 р.

Adobe PDF Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2018 р.

Adobe PDF Ф4. Звіт про власний капітал 2018 р.

Файл архива Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Adobe PDF протокол загальних зборів від 18.04.2109

Adobe PDF підсумки голосування на загальних зборах 18.04.2019

Adobe PDF Звіт конс фінзвітності 2018

Файл архива Звіт фінансової звітності 2018

Файл архива Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018

Файл архива Особлива інформація емітента 11.06.2019

Adobe PDF Повідомлення про проведення позачергових ЗЗА 23.09.2019 року

Adobe PDF Повідомлення про акції Аналитприбор

Файл архива Особлива інформація

Adobe PDF Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 23.09.2019 року

Файл архива Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 24.09.2019 року

Файл архива Підсумки голосування і перелік акціонерів, які голосували проти п.3 порядку денного

Файл архива Оголошення

Adobe PDF Баланс

Adobe PDF Аналітприлад Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Adobe PDF Аналітприлад Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Adobe PDF Аналітприлад Ф4. Звіт про власний капітал

Файл архива 14311181 РЗ_2019

Adobe PDF Звіт консолід. фінзвітності за 2019 рік

Adobe PDF Звіт фінзвітності

Adobe PDF Підсумки голосування 27.04.2020

Microsoft Word Повідомлення для розміщення 24.04.2020 р.

Файл архива Особлива інформація від 28.04.2020 р.

Файл архива Особлива інформація від 14.05.2020 р.

Файл архива Оголошення про проведення позачергових загальних зборів 10.08.2020 року

Adobe PDF Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій

Adobe PDF Підсумки голосування на позачергових ЗЗА 10.08.2020р

Файл архива Особлива інформація 11.08.2020 р.

Файл архива Оголошення про проведення позачергових загальних зборів 07.09.2020 року

Adobe PDF Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Adobe PDF Підсумки голосування 07.09.2020 року

Файл архива Особлива інформація від 08.09.2020 року

Файл архива Оголошення про проведення річних загальних зборів 19.04.2021 року

Файл архива Особлива інформація емітента від 12.04.2021 року

Файл архива ПОВІДОМЛЕННЯ про несвоєчасне розкриття Особливої інформації

Microsoft Word Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій

Adobe PDF Підсумки голосування 19.04.2021

Файл архива Фін звітність Аналітприлад 2020

Файл архива Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Файл архива Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Файл архива Особлива інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів

Файл архива Річний звіт емітента за 2020 рік.

2015 ПАТ «Київський завод «АналітПрилад»
Work.ua — сайт поиcка работы №1 в Украине

Наш партнер: Work.ua